szkolenia


W NASZYM LICEUM edukator czy trener jest nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim przewodnikiem. A do tego nie wystarczą kompetencje merytoryczne [choć muszą być one z najwyższej półki] - w poszczególnych przedmiotach/obszarach.

Z pewnością trzeba mieć wyraźne predyspozycje np. otwartość na zmiany, elastyczność oraz entuzjazm, trzeba lubić ludzi i im ufać, trzeba czuć i lubić swoje ciało, znać i rozumieć swoje intencje i posiadać wiele innych cech. Niemniej trzeba się też wiele nauczyć. To wcale niełatwy proces. W efekcie szkolenia i równoległych doświadczeń, edukator zdobywa kluczowe kompetencje regulacyjne. Potrafi dostrajać się do młodych ludzi, staje się „koregulatorem” ich stanów fizjologicznych i emocjonalnych, przy czym nie rzecz w technikach - prawdziwy przewodnik reguluje, moderuje i modeluje innych sobą.

Szkolenia dedykujemy nie tylko naszym edukatorom. Także wszystkim zainteresowanym zdobyciem nowych kompetencji. Pomożemy w efektywniejszym nauczaniu, a będzie nam bardzo miło, gdy zaowocuje to szerszą współpracą z Naszym Liceum.