EDUKATORZY

Czego oczekujemy?
Entuzjastycznego podejścia do uczenia dzieci w systemie zorganizowanej Edukacji Domowej, lub profesjonalnego, kompleksowego wspierania procesu edukacji w innej formule. (...) Zgody na transparentność wszelkich oddziaływań wobec młodzieży (bez naruszania prywatności)
(...)