NASZE LICEUM REKRUTACJA & OPŁATY

W roku szkolnym 2023/24 mamy miejsce dla 5 - 8 nowych uczniów do klasy I w NASZYM LICEUM oraz 10 - 15 uczniów w przedziale VII - VIII podstawówki i I - IV klasy LO w systemie przygotowania
i wspierania nauki [przeczytaj] 
»  oraz w ramach LIVINGROOM.EDU »

jAK PRZEBIEGA REKRUTACJA - KROK PO KROKU


1. Pierwszy kontakt - telefon, e-mail, komunikator online, formularz zgłoszeniowy.
2. Spotkanie z rodzicami.
3. Spotkanie z uczniem/uczennicą.
4. Spotkanie wspólne - rodzice/dzieci.
5. Warsztaty/eventy rekrutacyjne [dedykowane kandydatom działania z naszej oferty].  »
6. Kwalifikacja - podejmujemy wspólnie decyzje.
7. Umowa z rodzicami & kontrakt z uczniem/uczennicą, ew. wybór szkoły "hosta"*.
8. Start  ■

* Współpracująca szkoła systemowa, organizująca egzaminy i rozliczająca subwencję oświatową.

opłaty

 
Przed podjęciem decyzji przeczytaj proszę uważnie naszą pełną ofertę [materiały z naszej strony].
Przygotowalismy ją w taki sposób, żeby wszystko było konkretne i transparentne. Mamy nadzieję, że tak jest :).
Opłata za kompleksową naukę, opiekę edukacyjną, rozwojową [sporty, aktywności] czy w miarę potrzeby terapeutyczną, to 1300 zł miesięcznie. Dotyczy to również okresu ferii i wakacji [szczegóły wyjaśnia MAPA » - kolory pokazują  zakres i strukturę kosztów].  
Opłata w programie wsparcia edukacji [zobacz prezentację »], ustalana jest indywidualnie. Dostosowana jest do zakresu wsparcia i miejsca zamieszkania [tak w Polsce, jak i za granicą]. 
Zgłoszenie