Naszą Misją jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego, skutecznego działania we współczesnym świecie. Nasze Liceum to fundament. Ma przygotować uczniów do samodzielnej nauki i wspierać ją. Taki fundament umożliwi młodym ludziom podjęcie studiów na wybranej przez nich uczelni w dowolnym kraju świata lub/i znalezienie pracy (rozpoczęcie działalności) w dowolnej wybranej dziedzinie.